Spartacus - Gladiator of Rome

NYXWMS

Return to player (RTP) 95,94

Spartacus - Gladiator of Rome

Top winners

 • Heiko Erico D.
  285x
  panos: 0,50 €
  voitto: 142,70 €
  2020-04-29 21:33
 • Nicole S.
  166x
  panos: 0,50 €
  voitto: 83,40 €
  2019-07-05 10:30
 • Anton Johann L.
  146x
  panos: 2,50 €
  voitto: 366,75 €
  2019-07-08 20:04
 • Anton Johann L.
  130x
  panos: 0,50 €
  voitto: 65,20 €
  2019-05-12 16:31
 • Kathrin S.
  115x
  panos: 0,40 €
  voitto: 46,15 €
  2020-03-10 12:57

Current winners

 • Heiko Erico D.
  285x
  panos: 0,50 €
  voitto: 142,70 €
  2020-04-29 21:33
 • Kathrin S.
  115x
  panos: 0,40 €
  voitto: 46,15 €
  2020-03-10 12:57
 • Anton Johann L.
  146x
  panos: 2,50 €
  voitto: 366,75 €
  2019-07-08 20:04
 • Nicole S.
  166x
  panos: 0,50 €
  voitto: 83,40 €
  2019-07-05 10:30
 • Anton Johann L.
  130x
  panos: 0,50 €
  voitto: 65,20 €
  2019-05-12 16:31